$ 0.00

Thiết bị báo Rò rỉ - Xì Gas Guardsman GS-202

 

Thiết bị báo Rò rỉ - Xì Gas Guardsman GS-202

Thiết bị báo Rò rỉ - Xì Gas Guardsman GS-202
- Khi phát hiện có sự rò rỉ GAS trong nhà bếp, thiết bị sẽ báo động bằng còi hú.
- Hỗ trợ lắp thêm còi hú bên ngoài.
- Lắp đặt rất đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện trong nhà bếp. Để thiết bị họat động hiệu quả nhất nên lắp thiết bị cách sàn bếp 0,3 - 1,2m, khoảng cách từ nguồn gas đến thiết bị tối đa 1,5m.
- Nguồn điện: 220VAC.
- Bảo hành: 12 tháng.

Thiết bị báo Rò rỉ - Xì Gas Guardsman GS-202
- Khi phát hiện có sự rò rỉ GAS trong nhà bếp, thiết bị sẽ báo động bằng còi hú.
- Hỗ trợ lắp thêm còi hú bên ngoài.
- Lắp đặt rất đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện trong nhà bếp. Để thiết bị họat động hiệu quả nhất nên lắp thiết bị cách sàn bếp 0,3 - 1,2m, khoảng cách từ nguồn gas đến thiết bị tối đa 1,5m.
- Nguồn điện: 220VAC.
- Bảo hành: 12 tháng.