$ 0.00

Pin Sony BPS5 (TX Series) - 6cell oem

 

Nhà sản xuất: SONY
Mã sản phẩm: BPS5
Giá: 490.000 VNĐ

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Thông số kỹ thuật :  
- Điện áp 7.4V
- Dung lượng 6600mAh / 6 cell Li-Ion
- Màu Đen
- Tình Trạng Mới 100% (Full Box )
- Nhóm pin Pin thay thế
- Bảo hành 06 tháng
Mã sản phẩm :
VGP-BPL5 VGP-BPL5A VGP-BPS5
VGP-BPS5A    
Dùng cho loại máy :
VAIO VGN-TX Series VAIO VGN-TX15C/W VAIO VGN-TX16C
VAIO VGN-TX16C/W VAIO VGN-TX16GP/W VAIO VGN-TX16LP/W
VAIO VGN-TX16SP/W VAIO VGN-TX16TP VAIO VGN-TX17C/B
VAIO VGN-TX17C/L VAIO VGN-TX17GP/B VAIO VGN-TX17GP/W
VAIO VGN-TX17TP VAIO VGN-TX1HP VAIO VGN-TX1HP/W
VAIO VGN-TX1XP VAIO VGN-TX1XP/B VAIO VGN-TX1XP/L
VAIO VGN-TX25C VAIO VGN-TX25C/W VAIO VGN-TX26C
VAIO VGN-TX26C/B VAIO VGN-TX26C/T VAIO VGN-TX26C/W
VAIO VGN-TX26GP/W VAIO VGN-TX26LP/W VAIO VGN-TX26TP
VAIO VGN-TX26TP/W VAIO VGN-TX27CP VAIO VGN-TX27CP/B
VAIO VGN-TX27CP/L VAIO VGN-TX27LP/B VAIO VGN-TX27TP
VAIO VGN-TX27TP/B VAIO VGN-TX28CP VAIO VGN-TX28CP/L
VAIO VGN-TX2HP/W VAIO VGN-TX2XP/B VAIO VGN-TX2XP/L
VAIO VGN-TX36C VAIO VGN-TX36TP VAIO VGN-TX37CP
VAIO VGN-TX37TP VAIO VGN-TX38CP VAIO VGN-TX3HP/W
VAIO VGN-TX3XP/B VAIO VGN-TX3XP/L VAIO VGN-TX50B/B
VAIO VGN-TX51B/B VAIO VGN-TX52B/B VAIO VGN-TX56C
VAIO VGN-TX56C/W VAIO VGN-TX610P/B VAIO VGN-TX630P/B
VAIO VGN-TX650P/B VAIO VGN-TX651PB VAIO VGN-TX670P/B
VAIO VGN-TX670P/W VAIO VGN-TX72B/B VAIO VGN-TX73B/B
VAIO VGN-TX750P/B VAIO VGN-TX770P/B VAIO VGN-TX770P/T
VAIO VGN-TX770P/W VAIO VGN-TX770PBK1 VAIO VGN-TX770PTK1
VAIO VGN-TX770PWK1 VAIO VGN-TX790P/L VAIO VGN-TX790PK1
VAIO VGN-TX800 VAIO VGN-TX850PB VAIO VGN-TX90PS
VAIO VGN-TX90PS1 VAIO VGN-TX90PS3A VAIO VGN-TX90S
VAIO VGN-TX91PS VAIO VGN-TX91S VAIO VGN-TX92PS
VAIO VGN-TX92S VAIO VGN-TX93HS VAIO VGN-TX93NS
VAIO VGN-TX93S VAIO VGN-TXN Series VAIO VGN-TXN15P/B
VAIO VGN-TXN15P/W VAIO VGN-TXN17P/B VAIO VGN-TXN17P/T
VAIO VGN-TXN17P7 VAIO VGN-TXN19P/L  
 
Giá: 490.000 VNĐ
List Grid