$ 0.00

Pin Laptop TOSHIBA PA3450 (4cell)

 

Nhà sản xuất: TOSHIBA
Mã sản phẩm: PA3450
Giá: 450.000 VNĐ

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

 
Pin Laptop TOSHIBA PA3450


 
Brand: TOSHIBA
Model No: PA3450
Vottage: 14.4V
Capacity: 2200mAh
Weight: 390g
Color: Black

Bảo Hành : 06 Tháng

 
PA3450U-1BRS

Equium L20-197 Equium L20-198 Equium L20-264 Satellite L10 Series
Satellite L10-100 Satellite L10-101 Satellite L10-103 Satellite L10-104
Satellite L10-105 Satellite L10-108 Satellite L10-130 Satellite L10-144
Satellite L10-151 Satellite L10-154 Satellite L10-190 Satellite L10-193
Satellite L10-194 Satellite L10-226 Satellite L10-269 Satellite L10-270
Satellite L10-272 Satellite L10-281 Satellite L100 Series Satellite L100-103
Satellite L100-104 Satellite L100-105 Satellite L100-111 Satellite L100-112
Satellite L100-113 Satellite L100-119 Satellite L100-120 Satellite L100-121
Satellite L100-129 Satellite L100-130 Satellite L100-134 Satellite L100-140
Satellite L100-141 Satellite L100-165 Satellite L100-170 Satellite L100-171
Satellite L100-173 Satellite L100-175 Satellite L100-179 Satellite L100-194
Satellite L15 Series Satellite L20 Series Satellite L20-101 Satellite L20-112
Satellite L20-118 Satellite L20-120 Satellite L20-121 Satellite L20-153
Satellite L20-155 Satellite L20-157 Satellite L20-159 Satellite L20-173
Satellite L20-188 Satellite L20-196 Satellite L20-205 Satellite L20-217
Satellite L20-256 Satellite L20-257 Satellite L20-260 Satellite L20-267
Satellite L20-268 Satellite L20-S310TD Satellite L25 Series Satellite L30 Series
Satellite L30-114 Satellite L30-115 Satellite L30-134 Satellite L30-140
Satellite L30-142 Satellite L35 Series Satellite L35-S1054 Satellite L35-S2151
Satellite L35-S2174 Satellite L35-SP1011 Satellite L35-SP2011 Satellite Pro L10 Series
Satellite Pro L10-113 Satellite Pro L10-233 Satellite Pro L10-271 Satellite Pro L100 Series
Satellite Pro L100-107 Satellite Pro L100-124 Satellite Pro L100-132 Satellite Pro L100-176
Satellite Pro L20 Series Satellite Pro L20-102 Satellite Pro L20-103 Satellite Pro L20-137
Satellite Pro L20-174 Satellite Pro L20-211 Satellite Pro L20-258 Satellite Pro L20-259
Tecra L2 Series 
Giá: 450.000 VNĐ
List Grid

Pin laptop HP KC04XL OEM

1.150.000 đ
Chi tiết