n
$ 0.00

Pin Laptop TOSHIBA PA3285U,Tecra A1series,A10series,A15series (6cell)

 

Nhà sản xuất: TOSHIBA
Mã sản phẩm: PA3285U
Giá: 750.000 VNĐ

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

 
Pin Laptop TOSHIBA PA3285U


 
Brand: TOSHIBA
Model No: PA3285U
Vottage: 10.8V
Capacity: 4400mAh
Weight: 314g
Color: Black


Bảo Hành : 06 Tháng
 
 
PA3284U-1BAS PA3284U-1BRS PA3285U-1BAS PA3285U-1BRS
PA3285U-2BAS PA3285U-2BRS PA3285U-3BRS PABAS073
PABAS075

Dynabook Satellite J63 173C/5 Dynabook Satellite J63 173C/5X
Dynabook Satellite J60 146C/5 Dynabook Satellite J60 146C/5X
Dynabook Satellite J60 166D/5 Dynabook Satellite J60 166D/5X
Dynabook Satellite J60 200D/5 Dynabook Satellite J60 200D/5X
Dynabook Satellite J61 166D/5 Dynabook Satellite J61 166D/5X
Dynabook Satellite J61 173C/5 Dynabook Satellite J61 173C/5X
Dynabook Satellite J61 200D/5 Dynabook Satellite J61 200D/5X
Dynabook Satellite J62 166D/5 Dynabook Satellite J62 166D/5X
Dynabook Satellite J62 186C/5 Dynabook Satellite J62 186C/5X
Dynabook Satellite J62 200D/5 Dynabook Satellite J62 200D/5X
Dynabook Satellite J70 173C/5 Dynabook Satellite J70 173C/5X
Dynabook Satellite J70 180E/5 Dynabook Satellite J70 180E/5X
Dynabook Satellite J70 220E/5 Dynabook Satellite J70 220E/5X
Dynabook Satellite J71 186C/5 Dynabook Satellite J71 186C/5X
Dynabook Satellite J71 200E/5 Dynabook Satellite J71 200E/5X
Dynabook Satellite K10 146C/W Dynabook Satellite K11 173C/W
Dynabook Satellite K15 166D/W Dynabook Satellite K15 200D/W
Dynabook Satellite K16 166E/W Dynabook Satellite K16 200E/W
Dynabook Satellite K17 166E/W Dynabook Satellite K17 186C/W
Dynabook Satellite K17 200E/W Qosmio E10 Qosmio E15 Series
Qosmio F10 Qosmio F10-100 Qosmio F10-105 Qosmio F10-124
Qosmio F10-125 Qosmio F10-130 Qosmio F15 Series Qosmio G10
Qosmio G10-100 Qosmio G10-106 Qosmio G10-124 Qosmio G10-133
Qosmio G10-134 Qosmio G15 Series Qosmio G15-AV501 Qosmio G20
Qosmio G20-102 Qosmio G20-105 Qosmio G20-106 Qosmio G20-111
Qosmio G20-123 Qosmio G20-146 Qosmio G20-147 Qosmio G20-151
Qosmio G20-153 Qosmio G20-154 Qosmio G20-156 Qosmio G20-590LS
Qosmio G25 Series Qosmio G25-AV513 Satellite A10 Series Satellite A10-131
Satellite A10-501 Satellite A10-511 Satellite A10-521 Satellite A10-S103
Satellite A10-S113 Satellite A10-S127 Satellite A10-S128 Satellite A10-S167
Satellite A10-S168 Satellite A10-S169 Satellite A10-S177 Satellite A10-S178
Satellite A10-S203 Satellite A10-S213 Satellite A10-S223 Satellite A10-S403
Satellite A10-S403D Satellite A10-S503 Satellite A10-S513 Satellite A10-S703
Satellite A10-S811 Satellite A10-SP127 Satellite A10-SP177 Satellite A15 Series
Satellite A15-S127 Satellite A15-S1271 Satellite A15-S128 Satellite A15-S157
Satellite A15-S158 Satellite J50 Satellite Pro A10 Satellite Pro A10 C
Satellite Pro A120-10Q Tecra A1 Series Tecra A8 Series Tecra A8-EZ8311
Tecra A8-EZ8312 Tecra A8-EZ8313 Tecra A8-EZ8412 Tecra A8-EZ8413
Tecra A8-S8314 Tecra A8-S8414
 
 
Giá: 750.000 VNĐ
List Grid