$ 0.00

Pin Acer Aspire S3-392G Ultrabook 13.3 thường

 


Mã sản phẩm: S3-392G
Giá: 790.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 028.73017979 -   0908 282857

Chi tiết sản phẩm

 • Dung lượng: 3280mAh
 • Số Cells: call Cell
 • Voltage: 11.1V
 • Loại pin: Li-ion
 • Màu: Đen
 • Loại sản phẩm: Pin OEM
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Replace Part Number:

  Acer Aspire 3ICP5/65/88, 3ICP5/67/90, AP11D3F, AP11D4F, AP13J4K, BT.00303.026, BT.00304.010, BT00303026, BT00304010, KB1097, KT00304001, MS2346, SN-AC951

  Compatible Models:

  Acer Aspire C720, C720P, S3 MS2346, S3 391, Ultrabook S3 951, S3-331, S3-371, S3-391, S3-391-2634G25ISS, S3-391-32364G52A, S3-391-32364G52a, S3-391-323A4G12ADD, S3-391-323A4G34ADD, S3-391-323A4G52ADD, S3-391-323a4G34add, S3-391-323a4G52add, S3-391-33214G12ADD, S3-391-33214G12add, S3-391-33214G52ADD, S3-391-33214G52add, S3-391-33224G52add, S3-391-52464G52, S3-391-53314G12ADD, S3-391-53314G12add, S3-391-53314G25add, S3-391-53314G34add, S3-391-53314G52ADD, S3-391-53314G52add, S3-391-53334G12add, S3-391-53334G52add, S3-391-6046, S3-391-6407, S3-391-6411, S3-391-6423, S3-391-6428, S3-391-6448, S3-391-6466, S3-391-6470, S3-391-6497, S3-391-6616, S3-391-6632, S3-391-6639, S3-391-6647, S3-391-6676, S3-391-6677, S3-391-6686, S3-391-6811, S3-391-6835, S3-391-6844, S3-391-6862, S3-391-6874, S3-391-6899, S3-391-73514G12ADD, S3-391-73514G12add, S3-391-73514G25ADD, S3-391-73514G25Add, S3-391-73514G52ADD, S3-391-73514G52add, S3-391-73534G12add, S3-391-73534G25add, S3-391-73534G52add, S3-391-9415, S3-391-9445, S3-391-9499, S3-391-9606, S3-391-9695, S3-391-9813, S3-391-F54D, S3-391-H34D, S3-951, S3-951-2364G34iss, S3-951-2464G24ISS, S3-951-2464G24iss, S3-951-2464G25NSS, S3-951-2464G25iss, S3-951-2464G25nss, S3-951-2464G34ISS, S3-951-2464G34iss, S3-951-2464G52NSS, S3-951-2464G52nss, S3-951-2634G24ISS, S3-951-2634G24iss, S3-951-2634G25nss, S3-951-2634G52I, S3-951-2634G52ISS, S3-951-2634G52NSS, S3-951-2634G52iss, S3-951-32364G34nss, S3-951-32364G52nss, S3-951-52464G34NSS, S3-951-52464G34nss, S3-951-6432, S3-951-6459-MX, S3-951-6464, S3-951-6601, S3-951-6616, S3-951-6629, S3-951-6646, S3-951-6665-MX, S3-951-6672-ES, S3-951-6673-ES, S3-951-6675, S3-951-6688, S3-951-6697, S3-951-6698, S3-951-6826, S3-951-6828, S3-951-6828S3, S3-951-6893, S3-951-6893s3, S3-951-F34C

Giá: 790.000 VNĐ

0908 282857