$ 0.00

Oscilloscope GDS-1152A

 


Giá: 20.150.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 028.73017979 -   0908 282857

Chi tiết sản phẩm

VERTICAL
Channels
2
Bandwidth
DC vn_ 150MHz (-3dB)
Rise Time
Giá: 20.150.000 VNĐ
Oscilloscope GDS-1152A
Oscilloscope GDS-1152A

20.150.000 VNĐ Xem thêm
Oscilloscope GDS-122
Oscilloscope GDS-122

15.410.000 VNĐ Xem thêm
Oscilloscope GDS-1102A
Oscilloscope GDS-1102A

15.700.000 VNĐ Xem thêm
Oscilloscope GDS-1102
Oscilloscope GDS-1102

11.200.000 VNĐ Xem thêm
Oscilloscope GDS-1072A-U
Oscilloscope GDS-1072A-U

11.200.000 VNĐ Xem thêm
Oscilloscope GDS-1052 U
Oscilloscope GDS-1052 U

7.700.000 VNĐ Xem thêm
Máy đếm tần GFC-8270
Máy đếm tần GFC-8270

7.700.000 VNĐ Xem thêm
Logic Analyzer GLA-1016
Logic Analyzer GLA-1016

14.400.000 VNĐ Xem thêm
Oscilloscope GDS-2104
Oscilloscope GDS-2104

37.200.000 VNĐ Xem thêm
Oscilloscope GDS-2104A
Oscilloscope GDS-2104A

39.200.000 VNĐ Xem thêm
Oscilloscope GDS-2204
Oscilloscope GDS-2204

35.200.000 VNĐ Xem thêm
Oscilloscope GOS-620
Oscilloscope GOS-620

9.075.000 VNĐ Xem thêm
Oscilloscope USB PC DSO2300
Oscilloscope USB PC DSO2300

9.700.000 VNĐ Xem thêm

0908 282857