$ 0.00

Oscilloscope GDS-1052 U

 


Giá: 7.700.000 VNĐ

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

VERTICAL
Channels
2
Bandwidth
DC vn_ 50MHz (-3dB)
Rise Time
Giá: 7.700.000 VNĐ
Oscilloscope GDS-1152A

20.150.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-122

15.410.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-1102A

15.700.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-1102

11.200.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-1072A-U

11.200.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-1052 U

7.700.000 đ
Chi tiết
Máy đếm tần GFC-8270

7.700.000 đ
Chi tiết
Logic Analyzer GLA-1016

14.400.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-2104

37.200.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-2104A

39.200.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-2204

35.200.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GOS-620

9.075.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope USB PC DSO2300

9.700.000 đ
Chi tiết