$ 0.00

Ổ cứng laptop - HDD Notebook 60Gb Toshiba Pata ZIF (1.8)

 


Giá: 1.680.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 028.73017979 -   0908 282857
Giá: 1.680.000 VNĐ
HDD Notebook Western 500GB Blue
HDD Notebook Western 500GB Blue

1.390.400 VNĐ xem ngay
HDD Notebook Western 320GB Blue
HDD Notebook Western 320GB Blue

1.290.300 VNĐ xem ngay
HDD Notebook Western 750GB Blue
HDD Notebook Western 750GB Blue

1.530.100 VNĐ xem ngay
HDD Notebook Western 1TB Blue
HDD Notebook Western 1TB Blue

1.950.300 VNĐ xem ngay

0908 282857