$ 0.00

NÚT NHẤN KHẨN KHÔNG DÂY KARASSN KS-11D

 

NÚT NHẤN KHẨN KHÔNG DÂY KARASSN KS-11D

NÚT NHẤN KHẨN KHÔNG DÂY KARASSN KS-11D
- Nút nhấn khẩn không dây dùng để báo động khẩn cấp khi có sự cố.
- Khoảng cách hoạt động với bộ trung tâm: 50-100 mét.
- Dòng điện tĩnh ≤ 5µA, dòng điện hoạt động ≤ 10mA.
- Tần số hoạt động: 433.92 MHz.
- Nguồn điện: 12VDC (Sử dụng 1 Pin 12V23A).
- Dòng điện tĩnh:

NÚT NHẤN KHẨN KHÔNG DÂY KARASSN KS-11D
- Nút nhấn khẩn không dây dùng để báo động khẩn cấp khi có sự cố.
- Khoảng cách hoạt động với bộ trung tâm: 50-100 mét.
- Dòng điện tĩnh ≤ 5µA, dòng điện hoạt động ≤ 10mA.
- Tần số hoạt động: 433.92 MHz.
- Nguồn điện: 12VDC (Sử dụng 1 Pin 12V23A).
- Dòng điện tĩnh: