$ 0.00

Module giao tiếp mạng DSC TLINKTL250CE

 

Module giao tiếp mạng DSC TLINKTL250CE

Module giao tiếp mạng DSC TLINKTL250CE
- Module giao tiếp máy tính qua mạng LAN, Internet
- Giám sát trạng thái hệ thống báo động bằng phần mềm DLS SA
- Hỗ trợ DHCP.
- Thông báo các sự kiện đến 02 địa chỉ IP khác nhau.
- 4 ngõ vào lập trình được và 2 ngõ ra điện áp lập trình được.
- Có thể lập trình được bằng bàn phím.
- Nâng cấp phần mềm qua mạng.
- Tương thích với các trung tâm báo động PC1616, PC1832, PC11864
- Sản xuất tại CANADA.
- Bảo hành: 12 tháng.

Module giao tiếp mạng DSC TLINKTL250CE
- Module giao tiếp máy tính qua mạng LAN, Internet
- Giám sát trạng thái hệ thống báo động bằng phần mềm DLS SA
- Hỗ trợ DHCP.
- Thông báo các sự kiện đến 02 địa chỉ IP khác nhau.
- 4 ngõ vào lập trình được và 2 ngõ ra điện áp lập trình được.
- Có thể lập trình được bằng bàn phím.
- Nâng cấp phần mềm qua mạng.
- Tương thích với các trung tâm báo động PC1616, PC1832, PC11864
- Sản xuất tại CANADA.
- Bảo hành: 12 tháng.