$ 0.00

Máy dập chữ nổi trên thẻ nhựa PVC

 


Giá: Call

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm máy dập chữ nổi thích hợp cho các doanh nghiệp chuyên sản xuất thẻ nhựa, thẻ VIP, Thẻ nhân viên, thẻ ưu đãi Khách hàng, Thẻ giảm giá...

I - Máy dập chữ số nổi.

1. Lựa chọn ký tự: Đĩa xoay ký tự hình hoa cúc.

2.Có tất cả 67 ký tự chữ và số :A~Z.

Chữ cái tiếng Anh ( 26 chữ): A~Z.

chữ số : 0~9.

Chữ số La Mã nhỏ và lớn ( 20 chữ số): 0vn_9.

các chữ dấu : &‵﹐ .–/﹙﹚.

K ý hi ệu nh ỏ ( 8k ý hi ệu): ):&‵﹐ .–/﹙﹚.

£ M V $ ¥ 。-∕( ) :.

Ký hiệu lớn ( 11ký hiệu): £ M V $ ¥ 。-∕( ).

Ký tự bằng chỉnh sửa:

3. Ký tự: là ký tự chuyên dụng cho thẻ tín dụng quốc tế, theo tiêu chuẩn ISO.

4. Khoảng cách giữa các chữ: 2 loại.

1/ 7inch 1/10inch ( chỉ dùng cho ký tự nhỏ).

5. Số dòng dập nổi: 1-11dòng.

6. Chỉ dẫn vị trí dập nổi: kim trỏ hoặc thẻ mẫu
 
Sản phẩm: Máy dập chữ nổi trên thẻ nhựa, thẻ VIP
Giá: Call