$ 0.00
 
MÁY CHỦ - SERVER MÁY CHỦ - SERVER
Server Dell PowerEdge T20
Server Dell PowerEdge T20

20.350.000 VNĐ xem ngay
Server Dell PowerEdge T110 II
Server Dell PowerEdge T110 II

24.750.000 VNĐ xem ngay
Server Dell PowerEdge T320
Server Dell PowerEdge T320

39.050.000 VNĐ xem ngay
Server Dell PowerEdge R220
Server Dell PowerEdge R220

25.300.000 VNĐ xem ngay
Server Dell PowerEdge R630
Server Dell PowerEdge R630

137.720.000 VNĐ xem ngay

0908 282857