$ 0.00
 
THIẾT BỊ HÀN, KHÒ NHIỆT - Trang 2
List Grid

Mỏ hàn 8PK-SC116B

260.000 đ
Chi tiết
Mỏ hàn gaz 1PK-GS003N

980.000 đ
Chi tiết
Bể nhúng chì KC1318 A

5.700.000 đ
Chi tiết
Bể nhúng chì KC1825 A

6.750.000 đ
Chi tiết
Bể nhúng chì KC1825 S2

7.235.000 đ
Chi tiết
Bể nhúng chì KC2030 A

6.900.000 đ
Chi tiết
Bể nhúng chì KC3040 A

11.500.000 đ
Chi tiết
Bể nhúng chì KC80 B

1.700.000 đ
Chi tiết
Bề nhúng chì SS-551B

800.000 đ
Chi tiết
Bể nhúng chì SS-552B

1.095.000 đ
Chi tiết
Bể nhúng chì SS-554B

1.550.000 đ
Chi tiết
Chì hàn Asahi 0.6 500g

580.000 đ
Chi tiết
Chì hàn Asahi 0.8 250g

390.000 đ
Chi tiết
Chì hàn Asahi 0.8 500g

600.000 đ
Chi tiết
Chì hàn Asahi 1.0 500g

595.000 đ
Chi tiết
Chì hàn Asahi 1.2 500g

650.000 đ
Chi tiết
Chì hàn Lead Free 164

380.000 đ
Chi tiết
Chì hàn Lead Free 168

395.000 đ
Chi tiết
Chì hàn Lead Free 219

490.000 đ
Chi tiết
Hoá chất AXN3133

280.000 đ
Chi tiết