$ 0.00
 Gioi thieu Cty Huy Hoang

THIẾT BỊ HÀN, KHÒ NHIỆT
Máy hàn,  khò Yihua YH-992D+
Máy hàn, khò Yihua YH-992D+

2.890.000 VNĐ Xem thêm
Máy khò hồng ngoại T862
Máy khò hồng ngoại T862

7.900.000 VNĐ Xem thêm
Máy khò hồng ngoại T870A
Máy khò hồng ngoại T870A

20.700.000 VNĐ Xem thêm
Mỏ hàn 1PK-SC109B
Mỏ hàn 1PK-SC109B

250.000 VNĐ Xem thêm
Mỏ hàn 8PK-SC116B
Mỏ hàn 8PK-SC116B

260.000 VNĐ Xem thêm
Mỏ hàn gaz 1PK-GS003N
Mỏ hàn gaz 1PK-GS003N

980.000 VNĐ Xem thêm
Bể nhúng chì KC1318 A
Bể nhúng chì KC1318 A

5.700.000 VNĐ Xem thêm
Bể nhúng chì KC1825 A
Bể nhúng chì KC1825 A

6.750.000 VNĐ Xem thêm
Bể nhúng chì KC1825 S2
Bể nhúng chì KC1825 S2

7.235.000 VNĐ Xem thêm
Bể nhúng chì KC2030 A
Bể nhúng chì KC2030 A

6.900.000 VNĐ Xem thêm
Bể nhúng chì KC3040 A
Bể nhúng chì KC3040 A

11.500.000 VNĐ Xem thêm
Bể nhúng chì KC80 B
Bể nhúng chì KC80 B

1.700.000 VNĐ Xem thêm
Bề nhúng chì SS-551B
Bề nhúng chì SS-551B

800.000 VNĐ Xem thêm
Bể nhúng chì SS-552B
Bể nhúng chì SS-552B

1.095.000 VNĐ Xem thêm
Bể nhúng chì SS-554B
Bể nhúng chì SS-554B

1.550.000 VNĐ Xem thêm
Chì hàn Asahi 0.6 500g
Chì hàn Asahi 0.6 500g

580.000 VNĐ Xem thêm
Chì hàn Asahi 0.8 250g
Chì hàn Asahi 0.8 250g

390.000 VNĐ Xem thêm
Chì hàn Asahi 0.8 500g
Chì hàn Asahi 0.8 500g

600.000 VNĐ Xem thêm
Chì hàn Asahi 1.0 500g
Chì hàn Asahi 1.0 500g

595.000 VNĐ Xem thêm
Chì hàn Asahi 1.2 500g
Chì hàn Asahi 1.2 500g

650.000 VNĐ Xem thêm
Chì hàn Lead Free 164
Chì hàn Lead Free 164

380.000 VNĐ Xem thêm
Chì hàn Lead Free 168
Chì hàn Lead Free 168

395.000 VNĐ Xem thêm
Chì hàn Lead Free 219
Chì hàn Lead Free 219

490.000 VNĐ Xem thêm
Súng bắn keo pin GK-368
Súng bắn keo pin GK-368

400.000 VNĐ Xem thêm
Hoá chất AXN3133
Hoá chất AXN3133

280.000 VNĐ Xem thêm

0908 282857