$ 0.00
 
BỘ NHỚ - RAM
DDRAM2 1GB/ 667/ 800 PC

250.000 đ
Chi tiết