$ 0.00

Kềm tuốt CP-3002D

 


Giá: 240.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 028.73017979 -   0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Kềm tuốt CP-3002D  
HRC
50 ± 3
Material
SK7
Application
AWG:0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.6 mm
OAL
169 mm
Handle
TPR
Individual packing
Blister card
 
Giá: 240.000 VNĐ
Kềm cắt 1PK-106
Kềm cắt 1PK-106

205.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt 1PK-211
Kềm cắt 1PK-211

220.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt 1PK-501A
Kềm cắt 1PK-501A

195.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt 1PK-5101C
Kềm cắt 1PK-5101C

250.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt 1PK-705
Kềm cắt 1PK-705

210.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt 1PK-717
Kềm cắt 1PK-717

210.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt 8PK-25PD
Kềm cắt 8PK-25PD

175.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt PA-101
Kềm cắt PA-101

180.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt PM-101D
Kềm cắt PM-101D

205.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt PM-251
Kềm cắt PM-251

195.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt PM-717
Kềm cắt PM-717

205.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt PM-925
Kềm cắt PM-925

450.000 VNĐ xem ngay
Kềm nhọn 1PK-28
Kềm nhọn 1PK-28

170.000 VNĐ xem ngay
Kềm nhọn 1PK-702
Kềm nhọn 1PK-702

185.000 VNĐ xem ngay
Kềm nhọn 1PK-727
Kềm nhọn 1PK-727

190.000 VNĐ xem ngay
Kềm nhọn PM-252
Kềm nhọn PM-252

185.000 VNĐ xem ngay
Kềm nhọn PM-254
Kềm nhọn PM-254

195.000 VNĐ xem ngay
Kềm nhọn PM-718
Kềm nhọn PM-718

210.000 VNĐ xem ngay
Kềm đa năng MS-525
Kềm đa năng MS-525

315.000 VNĐ xem ngay
Kềm đa năng MS-526
Kềm đa năng MS-526

575.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt 1PK-067DS
Kềm cắt 1PK-067DS

215.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt PM-806B
Kềm cắt PM-806B

310.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt UPM-067X
Kềm cắt UPM-067X

160.000 VNĐ xem ngay
Kềm nhọn 1PK-709DS
Kềm nhọn 1PK-709DS

205.000 VNĐ xem ngay
Kềm PM-806A
Kềm PM-806A

280.000 VNĐ xem ngay
Kềm SR-015
Kềm SR-015

190.000 VNĐ xem ngay
Kềm SR-228
Kềm SR-228

315.000 VNĐ xem ngay
Kềm SR-255
Kềm SR-255

695.000 VNĐ xem ngay
Kềm đầu bằng 1PK-052DS
Kềm đầu bằng 1PK-052DS

210.000 VNĐ xem ngay
Kềm đầu bằng PM-923
Kềm đầu bằng PM-923

570.000 VNĐ xem ngay
Kềm bấm cos 608-384N
Kềm bấm cos 608-384N

585.000 VNĐ xem ngay
Kềm bấm cos 6PK-230C
Kềm bấm cos 6PK-230C

745.000 VNĐ xem ngay
Kềm bấm cos 6PK-230PA
Kềm bấm cos 6PK-230PA

550.000 VNĐ xem ngay
Kềm bấm cos 6PK-301E
Kềm bấm cos 6PK-301E

750.000 VNĐ xem ngay
Kềm bấm cos 6PK-301H
Kềm bấm cos 6PK-301H

495.000 VNĐ xem ngay

0908 282857