$ 0.00

Kềm SR-228

 


Giá: 315.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

 Kềm SR-228
Material
HRC
Application
OAL (mm)
Body
Handle
Cutting edge
S45C
PVC
50°±2°
RG-6, RG-58, RG-59 copper clad steel coaxial cable max. 16mm2
159
 
Giá: 315.000 VNĐ
Kềm cắt 1PK-106

205.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-211

220.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-501A

195.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-5101C

250.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-705

210.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-717

210.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 8PK-25PD

175.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PA-101

180.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PM-101D

205.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PM-251

195.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PM-925

450.000 đ
Chi tiết

0908 282857