$ 0.00

Kềm SR-015

 


Giá: 190.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Kềm SR-015  
Material
HRC
Application
OAL (mm)
Body
Blade
Cutting edge
FCD45
S45C
45°±3°
Cut up to 18 AWG soft steel, 1/16” cooper, AI. and plastic
190
 
Giá: 190.000 VNĐ
Kềm cắt 1PK-106

205.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-211

220.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-501A

195.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-5101C

250.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-705

210.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-717

210.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 8PK-25PD

175.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PA-101

180.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PM-101D

205.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PM-251

195.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PM-925

450.000 đ
Chi tiết

0908 282857