$ 0.00

Kềm CP-313

 


Giá: 550.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Kềm CP-313
Material
Carbon steel
HRC
40 ± 5o
Handle
TPR
Application
RG-58, 59, 6 
( 3C, 4C, 5C)
“F”, “BNC”,”RCA”
OAL
152 mm
Individual packing
Blister Card
 
Giá: 550.000 VNĐ
Kềm cắt 1PK-106

205.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-211

220.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-501A

195.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-5101C

250.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-705

210.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-717

210.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 8PK-25PD

175.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PA-101

180.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PM-101D

205.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PM-251

195.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PM-925

450.000 đ
Chi tiết

0908 282857