$ 0.00

Kềm bấm mạng CP-393

 


Giá: 295.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Kềm bấm mạng CP-393  
Material
ABS + Carbon steel
Application
4P/ 6P/ 8P
OAL
160 mm
Individual packing
Blister card
 
Giá: 295.000 VNĐ
Kềm cắt 1PK-106

205.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-211

220.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-501A

195.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-5101C

250.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-705

210.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-717

210.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 8PK-25PD

175.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PA-101

180.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PM-101D

205.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PM-251

195.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PM-925

450.000 đ
Chi tiết

0908 282857