$ 0.00

Kềm bấm mạng CP-376ER

 


Giá: 650.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Material
S45C
HRC
HV555 vn_ 650
Application
8P/6P
OAL
200 mm
Handle
PP
Individual packing
Blister card
 
Giá: 650.000 VNĐ
Kềm cắt 1PK-106

205.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-211

220.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-501A

195.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-5101C

250.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-705

210.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-717

210.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 8PK-25PD

175.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PA-101

180.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PM-101D

205.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PM-251

195.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PM-925

450.000 đ
Chi tiết

0908 282857