$ 0.00

Kềm bấm cos 6PK-301S

 


Giá: 495.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Description
Pin Terminal Crimping Tool
HRC
45 ± 3
Application
AWG: 6, 8, 10
mm2 : 16, 10, 6 (DIN)
OAL
220 mm
Handle
PP – T.P.R
Individual packing
Blister card
 
Giá: 495.000 VNĐ
Kềm cắt 1PK-106

205.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-211

220.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-501A

195.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-5101C

250.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-705

210.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 1PK-717

210.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt 8PK-25PD

175.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PA-101

180.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PM-101D

205.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PM-251

195.000 đ
Chi tiết
Kềm cắt PM-925

450.000 đ
Chi tiết

0908 282857