$ 0.00

Kềm bấm cos 6PK-230PA

 


Giá: 550.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 028.73017979 -   0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Kềm bấm cos 6PK-230PA  
Description
Coax Connectors Crimping Tool
HRC
45 ± 3
Application
 

 
6.48, 5.4, 2.49, 1.72, 8.22 (mm)
.225, .213, .098, .068, .321 (inch)
For crimping RG type cable
55, 58, 59, 5, 6, 21, 141, 142, 143, 210, 212, 222, 223, 303, 304, 400,
Belden: 8279, 8281, 9231, 9141
OAL
220 mm
Handle
PP – T.P.R
Individual packing
Blister card
 
Giá: 550.000 VNĐ
SẢN PHẨM KHÁC TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC DỤNG CỤ SỬA CHỮA
Kềm cắt 1PK-106
Kềm cắt 1PK-106

205.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt 1PK-211
Kềm cắt 1PK-211

220.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt 1PK-501A
Kềm cắt 1PK-501A

195.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt 1PK-5101C
Kềm cắt 1PK-5101C

250.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt 1PK-705
Kềm cắt 1PK-705

210.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt 1PK-717
Kềm cắt 1PK-717

210.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt 8PK-25PD
Kềm cắt 8PK-25PD

175.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt PA-101
Kềm cắt PA-101

180.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt PM-101D
Kềm cắt PM-101D

205.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt PM-251
Kềm cắt PM-251

195.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt PM-717
Kềm cắt PM-717

205.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt PM-925
Kềm cắt PM-925

450.000 VNĐ xem ngay
Kềm nhọn 1PK-28
Kềm nhọn 1PK-28

170.000 VNĐ xem ngay
Kềm nhọn 1PK-702
Kềm nhọn 1PK-702

185.000 VNĐ xem ngay
Kềm nhọn 1PK-727
Kềm nhọn 1PK-727

190.000 VNĐ xem ngay
Kềm nhọn PM-252
Kềm nhọn PM-252

185.000 VNĐ xem ngay
Kềm nhọn PM-254
Kềm nhọn PM-254

195.000 VNĐ xem ngay
Kềm nhọn PM-718
Kềm nhọn PM-718

210.000 VNĐ xem ngay
Kềm đa năng MS-525
Kềm đa năng MS-525

315.000 VNĐ xem ngay
Kềm đa năng MS-526
Kềm đa năng MS-526

575.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt 1PK-067DS
Kềm cắt 1PK-067DS

215.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt PM-806B
Kềm cắt PM-806B

310.000 VNĐ xem ngay
Kềm cắt UPM-067X
Kềm cắt UPM-067X

160.000 VNĐ xem ngay
Kềm nhọn 1PK-709DS
Kềm nhọn 1PK-709DS

205.000 VNĐ xem ngay
Kềm PM-806A
Kềm PM-806A

280.000 VNĐ xem ngay
Kềm SR-015
Kềm SR-015

190.000 VNĐ xem ngay
Kềm SR-228
Kềm SR-228

315.000 VNĐ xem ngay
Kềm SR-255
Kềm SR-255

695.000 VNĐ xem ngay
Kềm đầu bằng 1PK-052DS
Kềm đầu bằng 1PK-052DS

210.000 VNĐ xem ngay
Kềm đầu bằng PM-923
Kềm đầu bằng PM-923

570.000 VNĐ xem ngay
Kềm bấm cos 608-384N
Kềm bấm cos 608-384N

585.000 VNĐ xem ngay
Kềm bấm cos 6PK-230C
Kềm bấm cos 6PK-230C

745.000 VNĐ xem ngay
Kềm bấm cos 6PK-230PA
Kềm bấm cos 6PK-230PA

550.000 VNĐ xem ngay
Kềm bấm cos 6PK-301E
Kềm bấm cos 6PK-301E

750.000 VNĐ xem ngay
Kềm bấm cos 6PK-301H
Kềm bấm cos 6PK-301H

495.000 VNĐ xem ngay

0908 282857