$ 0.00
 
BỘ VI XỬ LÝ - CPU
List Grid

CPU Core i5-8600K (3.6GHz)

6.680.000 đ
Chi tiết