$ 0.00
 
THIẾT BỊ SỬA CHỮA
List Grid

Oscilloscope GDS-2104A

39.200.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-2104

37.200.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-2204

35.200.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-1152A

20.150.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-1102A

15.700.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-122

15.410.000 đ
Chi tiết
Logic Analyzer GLA-1016

14.400.000 đ
Chi tiết
Bể nhúng chì KC3040 A

11.500.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-1072A-U

11.200.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-1102

11.200.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope USB PC DSO2300

9.700.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GOS-620

9.075.000 đ
Chi tiết
Máy đếm tần GFC-8270

7.700.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-1052 U

7.700.000 đ
Chi tiết
Bể nhúng chì KC1825 S2

7.235.000 đ
Chi tiết
Bể nhúng chì KC2030 A

6.900.000 đ
Chi tiết
Bể nhúng chì KC1825 A

6.750.000 đ
Chi tiết
Bể nhúng chì KC1318 A

5.700.000 đ
Chi tiết