$ 0.00

Hệ thống liên tục Epson T60/ 1390 (Không mực)

 

Hệ thống liên tục Epson T60/ 1390 (Không mực)

Hệ thống mực in liên tục Epson T60/1390 (Không mực)

Hệ thống mực in liên tục Epson T60/1390 (Không mực)
- Bao gồm 6 cartridge được nối với 6 Hộp mực rời ở ngoài.
- Trong 6 cartridge Đã bao gồm Chip tự động Reset khi hết mực. 
- Nó được tiếp mực từ hệ thống dẫn mực bên ngoài.  
- Không bao gồm công gắn

- Một bộ hệ thống bao gồm :
1. Bộ chip tự động Reset
2. 6 cartridge trong máy
3. 6 hộp mực tiếp bên ngoài
4. Đường dây nối từ 6 Cartridge tới 6 hộp mực bên ngoài
- Chưa bao gồm 600 ml Mực
- Đạt được 1.200 trang in màu phủ đầy khổ A4
- Tiết kiệm được 90% so với mực chính hãng.
- Đạt được 3 cái không
- Không sợ hết mực trong lúc in.
- Không sợ nghẹt đầu phun, gì mực luôn trực tiếp.
- Không sợ tốn kém chi phí cho giá thành trang in.