$ 0.00

DVD RW IBM T41

 

Nhà sản xuất: IBM, Lenovo
Mã sản phẩm: DVDT41
Giá: 750.000 VNĐ

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857
Giá: 750.000 VNĐ