$ 0.00

Đồng hồ Tenmars YF-78

 


Mã sản phẩm: YF78
Giá: 1.650.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 028.73017979 -   0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Đồng hồ Tenmars YF-78
DC Voltage
200mV (± 0.5% + 1)
2V/20V/200V/1000V (± 0.5% + 3)
AC Voltage
200mV/2V/20V/200V (± 1.2% + 4)
1000mV (± 1.5% + 4)
DC Current
200µA/2mA/20mA/200mA (± 1.2% + 2)
10A (± 2.5% + 2)
AC Current
200µA/20mA/200mA (± 1.5% + 3)
10A (± 2.5% + 3)
Resistance
200Ω (± 1.0% + 4)
2k/20k/200k/2MΩ (± 1.0% +2 )
20MΩ (± 2.0% + 5)
Frequency
2k/20k/200k/2M/10MHz (± 0.8% + 3)
Duty
0.1 vn_ 99.9% (± 2.5%)
Capecitance
2n/20n/2µF/20µF/2000µF (± 5%+ 10)
Inductance
2mH/20mH/200mH/2H/20H (± 5%+ 10)
Continuity
Buzzer 400Ω (
Giá: 1.650.000 VNĐ

0908 282857