$ 0.00

Đồng hồ Wellink HL-1220

 


Giá: Call
Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Đồng hồ Wellink HL-1220
DC Voltage
200m/2/20/200/1000V (± 0.8%)
AC Voltage
200m/2/20/200/750V(± 1.5%)
DC Current
200µ/2m/20m/200mA (± 1.0%)
10A (± 2.0%)
AC Current
200µ/2m/20m/200mA (± 1.5%)
10A (± 2.5%)
Resistance
200/2k/20k/200k/2MΩ (± 1.0% )
20MΩ (± 2.0%)
Frequency
2k/20k/200kHz/2Mhz/20Mhz (± 0.5%)
Continuity
Buzzer (
Giá: Call

0908 282857