$ 0.00

Đồng hồ Wellink HL-1210

 


Giá: Call
Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Đồng hồ Wellink HL-1210
DC Voltage
2/20/200/1000V (± 0.8%)
AC Voltage
200/750V(± 2.0%)
DC Current
2m/20m/200mA (± 1.2%)
10A (± 2.0%)
Resistance
200/2k/20k/200k/2M (± 1.0% )
Continuity
Buzzer (
Giá: Call

0908 282857