$ 0.00

Đồng hồ Sunwa YX-360TRN-A

 


Giá: Call
Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Đồng hồ Sunwa YX-360TRN-A
DC Voltage
0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000 V
AC Voltage
10/50/250/1000 V
DC Current
50µ/2.5m/25m/250m/10 A
Resitance
2k/20k/200k/2M/200M
X1/X10/X100/X1k/X10k
hFE
1000 at x10 range
Battery
R6 or UM3 AA x 2
Size
 
Giá: Call

0908 282857