$ 0.00

Đồng hồ Sunwa YX-360TRE-A-H

 


Giá: 260.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 028.73017979 -   0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Đồng hồ Sunwa YX-360TRE-A-H
DC Voltage
0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000 V
AC Voltage
10/50/250/1000 V
DC Current
50µ/2.5m/25m/250m/10 A
Resitance
2k/20k/200k/2M/200M
X1/X10/X100/X1k/X10k
Buzzer
120Ω
hFE
1000 at x10 range
Socket hFE test
Battery
R6 or UM3 AA x 2
Size
 
Giá: 260.000 VNĐ
Đồng hồ đo Fluke 17B+

3.590.000 đ XEM NGAY
Ampe kìm  AC Hioki 3280-10F

1.750.000 đ XEM NGAY
Đồng hồ Proskit MT-1620

1.400.000 đ XEM NGAY
Đồng hồ Tenmars YF-78

1.650.000 đ XEM NGAY
Đồng hồ Proskit MT-1820

1.700.000 đ XEM NGAY
Đồng hồ Kyoritsu 1009

1.050.000 đ XEM NGAY
Ampe kìm Kyoritsu 2017

1.300.000 đ XEM NGAY
Ampe kẹp MT-3102

650.000 đ XEM NGAY
Ampe kẹp MT-3109

1.450.000 đ XEM NGAY
Ampe kìm Fluke 302+

1.750.000 đ XEM NGAY
Ampe kìm Fluke 303

2.090.000 đ XEM NGAY
Ampe kìm Fluke 305

2.550.000 đ XEM NGAY
Ampe kìm Fluke 317

3.795.000 đ XEM NGAY
Ampe kìm Fluke 319

4.925.000 đ XEM NGAY
Ampe kìm Hioki 3288

5.300.000 đ XEM NGAY

0908 282857