$ 0.00

Đồng hồ Sunwa YX-360TR ES

 


Giá: 195.000 VNĐ

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Đồng hồ Sunwa YX-360TR ES
DC Voltage
0.25/10/50/250/500/1000 V
AC Voltage
10/50/250/500/1000 V
DC Current
250µ/2.5m/25m/0.5/5 A
Resitance
2k/20k/200k/2M
X1/X10/X100/X1k
hFE
1000 at x10 range
Battery
R6 or UM3 AA x 2
Size
 
Giá: 195.000 VNĐ
List Grid