$ 0.00

Đồng hồ Proskit MT-1505

 


Mã sản phẩm: MT1505
Giá: Call
Mua hàng qua điện thoại : 028.73017979 -   0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Đồng hồ Proskit MT-1505
DCV
4/40/400V ±(0.7%+4d)
 600V ±(0.8%+5d)
ACV
4/40/400V ±(0.8%+4d)
 600V ±(1.2%+4d)
Resistance
400Ω/4k/40k/400k/4MΩ ±(0.8%+2d)
40MΩ ±(2.0%+5d)
Frequency
40Hz ±(1.0%+5d)
400/4k/40k/400k/4MHz ±(0.5%+5d)
10MHz ±(1.5%+5d)
Capacitance
40n/400n/4μ/40μ/200μF ±(4.5%+6d)
EF Detection
15Vvn_55 V "–"
30Vvn_85V "– –"
55 Vvn_145V "– – –"
Above 120V "– – – –"
Duty cycle
0.1vn_99.9% ±(0.5%+5d)
Continuity with beeper
Giá: Call
ĐỒNG HỒ FLUKE 17B+
ĐỒNG HỒ FLUKE 17B+

3.490.000 VNĐ Xem thêm
Đồng hồ Proskit MT-1250
Đồng hồ Proskit MT-1250

490.000 VNĐ Xem thêm
Ampe kìm  AC Hioki 3280-10F
Ampe kìm AC Hioki 3280-10F

1.750.000 VNĐ Xem thêm
Đồng hồ Proskit MT-1132
Đồng hồ Proskit MT-1132

430.000 VNĐ Xem thêm
Đồng hồ Proskit MT-1210
Đồng hồ Proskit MT-1210

295.000 VNĐ Xem thêm
Đồng hồ Proskit MT-1232
Đồng hồ Proskit MT-1232

690.000 VNĐ Xem thêm
Đồng hồ Proskit MT-1270
Đồng hồ Proskit MT-1270

755.000 VNĐ Xem thêm
Đồng hồ Proskit MT-1280
Đồng hồ Proskit MT-1280

990.000 VNĐ Xem thêm
Đồng hồ Proskit MT-1610
Đồng hồ Proskit MT-1610

895.000 VNĐ Xem thêm
Đồng hồ Proskit MT-2017
Đồng hồ Proskit MT-2017

485.000 VNĐ Xem thêm
Đồng hồ Proskit MT-1620
Đồng hồ Proskit MT-1620

1.400.000 VNĐ Xem thêm
Đồng hồ Proskit MT-1630
Đồng hồ Proskit MT-1630

510.000 VNĐ Xem thêm
Đồng hồ Proskit MT-2018
Đồng hồ Proskit MT-2018

420.000 VNĐ Xem thêm
Đồng hồ Proskit NT-311
Đồng hồ Proskit NT-311

305.000 VNĐ Xem thêm
Đồng hồ Tenmars YF-78
Đồng hồ Tenmars YF-78

1.650.000 VNĐ Xem thêm
Đồng hồ Proskit MT-1820
Đồng hồ Proskit MT-1820

1.700.000 VNĐ Xem thêm
Đồng hồ Kyoritsu 1009
Đồng hồ Kyoritsu 1009

1.050.000 VNĐ Xem thêm
Ampe kìm Kyoritsu 2017
Ampe kìm Kyoritsu 2017

1.300.000 VNĐ Xem thêm
Ampe kẹp MT-3102
Ampe kẹp MT-3102

650.000 VNĐ Xem thêm
Ampe kẹp MT-3109
Ampe kẹp MT-3109

1.450.000 VNĐ Xem thêm
Ampe kìm Fluke 302+
Ampe kìm Fluke 302+

1.750.000 VNĐ Xem thêm
Ampe kìm Fluke 303
Ampe kìm Fluke 303

2.090.000 VNĐ Xem thêm
Ampe kìm Fluke 305
Ampe kìm Fluke 305

2.550.000 VNĐ Xem thêm
Ampe kìm Fluke 317
Ampe kìm Fluke 317

3.795.000 VNĐ Xem thêm
Ampe kìm Fluke 319
Ampe kìm Fluke 319

4.925.000 VNĐ Xem thêm
Ampe kìm Hioki 3288
Ampe kìm Hioki 3288

5.300.000 VNĐ Xem thêm

0908 282857