n
$ 0.00

Đồng hồ Proskit MT-1505

 


Mã sản phẩm: MT1505
Giá: Call

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Đồng hồ Proskit MT-1505
DCV
4/40/400V ±(0.7%+4d)
 600V ±(0.8%+5d)
ACV
4/40/400V ±(0.8%+4d)
 600V ±(1.2%+4d)
Resistance
400Ω/4k/40k/400k/4MΩ ±(0.8%+2d)
40MΩ ±(2.0%+5d)
Frequency
40Hz ±(1.0%+5d)
400/4k/40k/400k/4MHz ±(0.5%+5d)
10MHz ±(1.5%+5d)
Capacitance
40n/400n/4μ/40μ/200μF ±(4.5%+6d)
EF Detection
15Vvn_55 V "–"
30Vvn_85V "– –"
55 Vvn_145V "– – –"
Above 120V "– – – –"
Duty cycle
0.1vn_99.9% ±(0.5%+5d)
Continuity with beeper
Giá: Call
List Grid