n
$ 0.00

Đồng hồ Kyoritsu 1009

 


Giá: 1.050.000 VNĐ

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

DC Voltage
400mV/4V/40V/400V (± 0.6%)
 600V (± 1.0%)
AC Voltage
20m/400m(± 1.6%)
4V/40V(± 1.3%)
400V/600V(± 1.6%)
DC Current
400µ/4000µA (± 2.0 %)
40/400mA (± 1.0 %)
4/10A (± 1.6 %)
AC Current
400µ/4000µA (± 2.6 %)
40/400mA/4/10A (± 2.0 %)
Resistance
400Ω/4k/40k/400kΩ (± 1.0% )
40MΩ (± 2.0%)
Frequency
5.12/51.2/512 Hz/5.12/512kHz/5.12/10Mhz
(± 0.5%)
Duty
0.1 vn_ 99.9% (± 2.5%)
Capecitance
40n/400n/4µF/40µF/100µF (± 3%)
Continuity
Buzzer 400Ω (
Giá: 1.050.000 VNĐ
List Grid