$ 0.00

ĐỒNG HỒ FLUKE 17B+

 


Giá: 3.490.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 028.73017979 -   0908 282857

Chi tiết sản phẩm

ĐỒNG HỒ FLUKE 17B+
 • -       Tiêu chuẩn an toàn 600V CAT III.

  -       Màn hình hiển thị lớn hơn 50% với đèn nền đi kèm.

  -       Cảnh báo quá áp. ( Over Load)

  -       Chức năng thêm: đo tần số và đo nhiệt độ, kiểm tra diode, và giữ dữ liệu đo.

  -       Chức năng chính: Điện áp, điện trở, điện dung, liên tục.

  -       Đo dòng tải AC DC lên đến 10A.

 • Thông số

  Điện áp (DCV)

  4.000 V (± 0.5% +3) 0.001V

  40.00 V (± 0.5% +3) 0.01V

  400.0 V (± 0.5% +3) 0.1V

  1000 V (± 0.5% +3) 1V

  Điện áp (ACV)

  4.000 V (± 1.0% +3) 0.001V

  40.00 V (± 1.0% +3) 0.01V

  400.0 V (± 1.0% +3) 0.1V

  1000 V (± 1.0% +3) 1V

  Điện áp DC mV

  400.0 mV (± 1.0% +10) 0.1mV

  Điện áp AC mV

  400.0 mV (± 3.0% +3) 0.1mV

  Dòng tải DC µA

  400.0 µA (± 1.5% + 3) 0.1µA

  4000 µA (± 1.5% + 3) 1µA

  Dòng tải DC mA

  40.00 mA (± 1.5% + 3) 0.01mA

  400.0 mA (± 1.5% + 3) 0.1mA

  Dòng tải DC A

  4.000 A (± 1.5% + 3) 0.001A

  10.00 mA (± 1.5% + 3) 0.01A

  Dòng tải AC µA

  400.0 µA (± 1.5% + 3) 0.1µA

  4000 µA (± 1.5% + 3) 1µA

  Dòng tải AC mA

  40.00 mA (± 1.5% + 3) 0.01mA

  400.0 mA (± 1.5% + 3) 0.1mA

  Dòng tải AC A

  4.000 A (± 1.5% + 3) 0.001A

  10.00 mA (± 1.5% + 3) 0.01A

  Điện trở (Ω)

  400.0 Ω (± 0.5% + 3) 0.1Ω

  4.000 kΩ (± 0.5% + 2) 0.001 kΩ

  40.00 kΩ (± 0.5% + 2) 0.01 kΩ

  400.0 kΩ (± 0.5% + 2) 0.1 kΩ

  4.000 MΩ (± 0.5% + 2) 0.001 MΩ

  40.00 MΩ (± 1.5% + 3) 0.01 MΩ

  Điện dung (µF)

  40.00 nF (± 2% + 5) 0.01nF

  400.0 nF (± 2% + 5) 0.1nF

  4.000 µF (± 5% + 5) 0.001µF

  40.00 µF (± 5% + 5) 0.01µF

  400.0 µF (± 5% + 5) 0.1µF

  1000 µF (± 5% + 5) 1µF

  Nhiệt độ (to)

  + 50oC ~ + 400oC (± 2% + 1) 0.1oC

  0oC ~ +50oC (± 2% + 2) 0.1oC

  -55oC ~ 0oC (± 9% + 2) 0.1oC

  Tần số (Hz)

  50.00 Hz (± 0.1% + 3) 0.01Hz

  500.0 Hz (± 0.1% + 3) 0.1 Hz

  5.000 kHz (± 0.1% + 3) 0.001kHz

  50.00 kHz (± 0.1% + 3) 0.01kHz

  100.0 kHz (± 0.1% + 3) 0.1kHz

  Duty Cycle

  1 ~ 99%  0.1%

  Báo liên tục (Buzzer)

  Kiểm tra Diode

  2.000V (10% ) 0.001V

  Nguồn

  AA x 2

  Kích thước

  183 x 91 x 49.5 mm

  Khối lượng

  455 g

  Bảo hành 

  12 tháng

 • Giá: 3.490.000 VNĐ
  ĐỒNG HỒ FLUKE 17B+
  ĐỒNG HỒ FLUKE 17B+

  3.490.000 VNĐ Xem thêm
  Đồng hồ Proskit MT-1250
  Đồng hồ Proskit MT-1250

  490.000 VNĐ Xem thêm
  Ampe kìm AC Hioki 3280-10F
  Ampe kìm AC Hioki 3280-10F

  1.750.000 VNĐ Xem thêm
  Đồng hồ Proskit MT-1132
  Đồng hồ Proskit MT-1132

  430.000 VNĐ Xem thêm
  Đồng hồ Proskit MT-1210
  Đồng hồ Proskit MT-1210

  295.000 VNĐ Xem thêm
  Đồng hồ Proskit MT-1232
  Đồng hồ Proskit MT-1232

  690.000 VNĐ Xem thêm
  Đồng hồ Proskit MT-1270
  Đồng hồ Proskit MT-1270

  755.000 VNĐ Xem thêm
  Đồng hồ Proskit MT-1280
  Đồng hồ Proskit MT-1280

  990.000 VNĐ Xem thêm
  Đồng hồ Proskit MT-1610
  Đồng hồ Proskit MT-1610

  895.000 VNĐ Xem thêm
  Đồng hồ Proskit MT-2017
  Đồng hồ Proskit MT-2017

  485.000 VNĐ Xem thêm
  Đồng hồ Proskit MT-1620
  Đồng hồ Proskit MT-1620

  1.400.000 VNĐ Xem thêm
  Đồng hồ Proskit MT-1630
  Đồng hồ Proskit MT-1630

  510.000 VNĐ Xem thêm
  Đồng hồ Proskit MT-2018
  Đồng hồ Proskit MT-2018

  420.000 VNĐ Xem thêm
  Đồng hồ Proskit NT-311
  Đồng hồ Proskit NT-311

  305.000 VNĐ Xem thêm
  Đồng hồ Tenmars YF-78
  Đồng hồ Tenmars YF-78

  1.650.000 VNĐ Xem thêm
  Đồng hồ Proskit MT-1820
  Đồng hồ Proskit MT-1820

  1.700.000 VNĐ Xem thêm
  Đồng hồ Kyoritsu 1009
  Đồng hồ Kyoritsu 1009

  1.050.000 VNĐ Xem thêm
  Ampe kìm Kyoritsu 2017
  Ampe kìm Kyoritsu 2017

  1.300.000 VNĐ Xem thêm
  Ampe kẹp MT-3102
  Ampe kẹp MT-3102

  650.000 VNĐ Xem thêm
  Ampe kẹp MT-3109
  Ampe kẹp MT-3109

  1.450.000 VNĐ Xem thêm
  Ampe kìm Fluke 302+
  Ampe kìm Fluke 302+

  1.750.000 VNĐ Xem thêm
  Ampe kìm Fluke 303
  Ampe kìm Fluke 303

  2.090.000 VNĐ Xem thêm
  Ampe kìm Fluke 305
  Ampe kìm Fluke 305

  2.550.000 VNĐ Xem thêm
  Ampe kìm Fluke 317
  Ampe kìm Fluke 317

  3.795.000 VNĐ Xem thêm
  Ampe kìm Fluke 319
  Ampe kìm Fluke 319

  4.925.000 VNĐ Xem thêm
  Ampe kìm Hioki 3288
  Ampe kìm Hioki 3288

  5.300.000 VNĐ Xem thêm

  0908 282857