$ 0.00

Đồng hồ Fluke 179

 


Giá: Call

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

DC Voltage
1000V (± 0.09% +2)
AC Voltage
1000V (± 1.0% +3)
DC Current
10A (± 1.0% + 3)
AC Current
10A (± 1.5% + 3)
Resistance
50MΩ (± 0.9% + 1)
Capacitance
10000µF (± 1.2% + 2)
Frequency
100kHz (± 0.1% + 1)
Temperature
-40oC – 400oC
Size (D x W x H)
185 x 90 x 43 mm
 
Giá: Call
List Grid