$ 0.00

Đồng hồ Fluke 179

 


Giá: 7.300.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 028.73017979 -   0908 282857

Chi tiết sản phẩm

DC Voltage
1000V (± 0.09% +2)
AC Voltage
1000V (± 1.0% +3)
DC Current
10A (± 1.0% + 3)
AC Current
10A (± 1.5% + 3)
Resistance
50MΩ (± 0.9% + 1)
Capacitance
10000µF (± 1.2% + 2)
Frequency
100kHz (± 0.1% + 1)
Temperature
-40oC – 400oC
Size (D x W x H)
185 x 90 x 43 mm
 
Giá: 7.300.000 VNĐ
Đồng hồ đo Fluke 17B+

3.590.000 đ xem ngay
Ampe kìm  AC Hioki 3280-10F

1.750.000 đ xem ngay
Đồng hồ Proskit MT-1620

1.400.000 đ xem ngay
Đồng hồ Tenmars YF-78

1.650.000 đ xem ngay
Đồng hồ Proskit MT-1820

1.700.000 đ xem ngay
Đồng hồ Kyoritsu 1009

1.050.000 đ xem ngay
Ampe kìm Kyoritsu 2017

1.300.000 đ xem ngay
Ampe kẹp MT-3102

650.000 đ xem ngay
Ampe kẹp MT-3109

1.450.000 đ xem ngay
Ampe kìm Fluke 302+

1.750.000 đ xem ngay
Ampe kìm Fluke 303

2.090.000 đ xem ngay
Ampe kìm Fluke 305

2.550.000 đ xem ngay
Ampe kìm Fluke 317

3.795.000 đ xem ngay
Ampe kìm Fluke 319

4.925.000 đ xem ngay
Ampe kìm Hioki 3288

5.300.000 đ xem ngay

0908 282857