$ 0.00

Đồng hồ Fluke 15B (Thay bằng 15B+)

 


Giá: Call

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

DC Voltage
0.1mV-1000V(± 0.5% +3)
AC Voltage
0.1mV-1000V(± 1.0% +3)
DC Current
0.1mA-10A (± 1.0% + 3)
AC Current
0.1mA-10A (± 1.5% + 3)
Resistance
0.1Ω - 40MΩ (± 0.4% + 2)
Capacitance
0.01nF - 100 µF(± 2.0% + 5)
Continuity
Y
Diode Test
Y
Size (D x W x H)
 
 
Giá: Call
List Grid