$ 0.00

Đồng hồ Fluke 117

 


Giá: Call

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

DC Voltage
600.0 mV (± 0.5% +2)
6.000/60.00/600.0V
 (± 0.5% +2)
AC Voltage
600.0mV (± 1.0% +3)
6.000/60.00/600.0V
 (± 1.0% +3)
Auto Volt
600.0V (± 2.0% +3)
DC Current
6A/10A (± 1.0% + 3)
20A overload for 30 second max
AC Current
6A/10A (± 1.5% + 3)
20A overload for 30 second max
Resistance
600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000MΩ
(± 0.9% + 1)
40.00MΩ (± 5% + 2)
Capacitance
1000nF/10.00µF/100.0µF(± 1.9% + 2)
9999 µF (± 5% + 2)
Lo-Z Capacitance
1nF - 500 µF 
(± 10% + 2)
Frequency
99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/50kHz
 (± 0.1% + 2)
Temperature
-40oC – 400oC
Continuity
600Ω Beeper on 250Ω
Diode Test
2.00V (± 0.9% + 2)
Size (D x W x H)
167x 84 x 46 mm
 
Giá: Call
List Grid