$ 0.00

Đồng hồ Fluke 115

 
×

THÔNG BÁO

( Về việc: Tạm ngưng hoạt động )

Kính gửi: Quí Khách

Hiện tại tình hình dịch Covid đang diễn biến phức tạp, chúng tôi xin báo đến Quí Khách biết công ty Huy Hoàng tạm ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo laị .

Do công ty nghỉ, các phương thức liên lạc bị hạn chế, vì vậy mà mọi hoạt động kinh doanh, bảo hành đều tạm ngưng. Quí Khách có yêu cầu liên hệ vui lòng gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ: info@huyhoang.vn .
Công ty Huy Hoàng xin cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và hợp tác của Quí Khách trong thời gian qua. 

Thay mặt công ty Huy Hoàng, xin chân thành chúc Quí Khách được bình an và chung tay chống dịch Covid !                       

                                                                                            TPHCM, ngày 11 tháng 06 năm 2021
                                                                                                 Kính thư
                                                                                                   BGĐ CÔNG TY HUY HOÀNG
                                                                                                     


Giá: 4.195.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 028.73017979 -   0908 282857

Chi tiết sản phẩm

 Đồng hồ Fluke 115
DC Voltage
600.0 mV (± 0.5% +2)
6.000/60.00/600.0V
 (± 0.5% +2)
AC Voltage
600.0mV (± 1.0% +3)
6.000/60.00/600.0V
 (± 1.0% +3)
DC Current
6A/10A (± 1.5% + 3)
20A overload for 30 second max
AC Current
6A/10A (± 1.0% + 3)
20A overload for 30 second max
Resistance
600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000MΩ
(± 0.9% + 1)
40.00MΩ (± 5% + 2)
Capacitance
1000nF/10.00µF/100.0µF(± 1.9% + 2)
9999 µF (± 5% + 2)
Lo-Z Capacitance
1nF - 500 µF 
(± 10% + 2)
Frequency
99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/50kHz
 (± 0.1% + 2)
Temperature
-40oC – 400oC
Continuity
600Ω Beeper on 250Ω
Diode Test
2.00V (± 0.9% + 2)
Size (D x W x H)
167x 84 x 46 mm
 
Giá: 4.195.000 VNĐ

0908 282857