$ 0.00

Đồng hồ Fluke 107

 


Giá: 2.360.000 VNĐ

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Đồng hồ Fluke 107
DC Voltage
6V/60.00V/600.0V
(± 0.5% +3)
AC Voltage
600mV/6V/60.00V/600.0V
(± 1.0% +3)
DC Current
4.000A/10.00A 
(± 1.5% +3)
AC Current
4.000A/10.00A 
(± 1.5% +3)
Resistance
0.1Ω - 40MΩ 
(± 0.4% + 2)
Capacitance
50.00nF - 1000 µF
(± 5.0% + 5)
Frequency & Duty Cycle
10Hz – 100kHz 
(± 0.1% + 3)
0,1% - 99.9%
Temperature
-55oC – 400oC
(± 2.0 % + 1)
Continuity
Y
Diode Test
Y
Size 
(D x W x H)
142 x 69 x 28 mm
 
Giá: 2.360.000 VNĐ
List Grid