n
$ 0.00

Đèn năng lượng mặt trời SOLAR GARDEN LIGHT G83

 

Đèn năng lượng mặt trời SOLAR GARDEN LIGHT G83

 • Dùng năng lượng mặt trời, tự sạc điện và bật sáng vào ban đêm. 
 • Kích thước: 150 x 150 x 500 mm 
 • Độ sáng của Led : 30.000 cmd 
 • Pin sạc: AA – 1.2V x 600 mAh 
 • Thời gian sạc pin: 8 – 9h 
 • Thời gian đèn sáng: 8 – 10h 

 • Dùng năng lượng mặt trời, tự sạc điện và bật sáng vào ban đêm. 
 • Kích thước: 150 x 150 x 500 mm 
 • Độ sáng của Led : 30.000 cmd 
 • Pin sạc: AA – 1.2V x 600 mAh 
 • Thời gian sạc pin: 8 – 9h 
 • Thời gian đèn sáng: 8 – 10h