n
$ 0.00

Đèn năng lượng mặt trời SOLAR GARDEN LIGHT G81

 

Đèn năng lượng mặt trời SOLAR GARDEN LIGHT G81

 • Dùng năng lượng mặt trời, tự sạc điện và bật sáng vào ban đêm. 
 • Kích thước: 175 x 175 x 500 mm. 
 • Độ sáng của Led: 30.000 cmd 
 • Pin sạc: AA – 1.2V x 600 mAh. 
 • Thời gian sạc pin: 8 – 9h 
 • Thời gian đèn sáng: 8 – 10h

 • Dùng năng lượng mặt trời, tự sạc điện và bật sáng vào ban đêm. 
 • Kích thước: 175 x 175 x 500 mm. 
 • Độ sáng của Led: 30.000 cmd 
 • Pin sạc: AA – 1.2V x 600 mAh. 
 • Thời gian sạc pin: 8 – 9h 
 • Thời gian đèn sáng: 8 – 10h