n
$ 0.00

Đèn cảm ứng tự động PC/ ST-150SLA

 

Đèn cảm ứng tự động PC/ ST-150SLA

Đèn cảm ứng tự động PC-150SLA
·  Nguồn điện: 220VAC-240VAC.
·  Công suất tải: 150W.
·  Khoảng cách dò tìm: tối đa 12m.
·  Chiều cao lắp đặt: 1.8-2.5 mét.
·  Thời gian trễ: điều chỉnh được từ 5 giây đến 8 phút.
·  Góc dò: 120 độ.
·  Phát hiện tốc độ chuyển động: 0.6vn_1.5m/s.
·  Bảo hành: 12 tháng.

Đèn cảm ứng tự động PC-150SLA
·  Nguồn điện: 220VAC-240VAC.
·  Công suất tải: 150W.
·  Khoảng cách dò tìm: tối đa 12m.
·  Chiều cao lắp đặt: 1.8-2.5 mét.
·  Thời gian trễ: điều chỉnh được từ 5 giây đến 8 phút.
·  Góc dò: 120 độ.
·  Phát hiện tốc độ chuyển động: 0.6vn_1.5m/s.
·  Bảo hành: 12 tháng.