$ 0.00

Đèn cảm ứng HALOGEN KAWA KW-150B

 

Đèn cảm ứng HALOGEN KAWA KW-150B

ĐÈN CẢM ỨNG HALOGEN KAWA KW-150B
-  Đèm cảm ứng tự động Halogen 150W.
-  Nguồn điện: 220-240VAC
-  Đèn tự động sáng khi có người di chuyển trong phạm vi dò tìm.
-  Tốc độ phát hiện chuyển động: 0.6 -1.5 mét/giây.
-  Khoảng cách dò tìm: 4-9 mét (điều chỉnh được).
-  Thời gian trễ điều chỉnh được từ 10 giây đến 7 phút.
-  Độ cao lắp đặt: 1.8 – 2.5 mét.
-  Bảo hành: 12 tháng.

ĐÈN CẢM ỨNG HALOGEN KAWA KW-150B
-  Đèm cảm ứng tự động Halogen 150W.
-  Nguồn điện: 220-240VAC
-  Đèn tự động sáng khi có người di chuyển trong phạm vi dò tìm.
-  Tốc độ phát hiện chuyển động: 0.6 -1.5 mét/giây.
-  Khoảng cách dò tìm: 4-9 mét (điều chỉnh được).
-  Thời gian trễ điều chỉnh được từ 10 giây đến 7 phút.
-  Độ cao lắp đặt: 1.8 – 2.5 mét.
-  Bảo hành: 12 tháng.