$ 0.00

DDRam 512MB/ 400 PC

 

Nhà sản xuất: Apacer
Mã sản phẩm: R1 512 400 p
Giá: 300.000 VNĐ

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857
Giá: 300.000 VNĐ