$ 0.00

DDRam 1GB/ 400 Kingston PC

 

Nhà sản xuất: Kingston
Mã sản phẩm: R1 1 400 pc
Giá: 450.000 VNĐ

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857
Giá: 450.000 VNĐ