$ 0.00

Dây đo Oscilloscopes 6HP-9100

 


Giá: 495.000 VNĐ

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Attn.
X 1
X 10
Readout
No
No
Input impedance
1MΩ 56pF
10MΩ 13pF
Band Width
6 Mhz
100Mhz
Resetime
58 ns
3.5 ns
Max input V
300 VDC
600 VDC
Compensation range
NA
10 – 30 pF
 
Giá: 495.000 VNĐ
Oscilloscope GDS-1152A

20.150.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-122

15.410.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-1102A

15.700.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-1102

11.200.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-1072A-U

11.200.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-1052 U

7.700.000 đ
Chi tiết
Máy đếm tần GFC-8270

7.700.000 đ
Chi tiết
Logic Analyzer GLA-1016

14.400.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-2104

37.200.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-2104A

39.200.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GDS-2204

35.200.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope GOS-620

9.075.000 đ
Chi tiết
Oscilloscope USB PC DSO2300

9.700.000 đ
Chi tiết