$ 0.00

Đầu ghi hình KTS QUESTEK QTD 6616

 

Nhà sản xuất: QUESTEK
Mã sản phẩm: QTD 6616
Giá: Call

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Ñaàu ghi hình 16 keânh
Toác ñoä hieån thò hình aûnh 480 fps
Toác ñoä ghi hình 480 fps (realtime)
Playback 16 keânh ñoàng thôøi
 
Giá: Call
List Grid