$ 0.00

ĐẦU DÒ BÁO VỠ KÍNH CÓ DÂY PARADOX BP-10

 

ĐẦU DÒ BÁO VỠ KÍNH CÓ DÂY PARADOX BP-10

ĐẦU DÒ BÁO VỠ KÍNH CÓ DÂY PARADOX BP-10
- Dùng cảm biến sóng âm.
- Kết nối có dây với các trung tâm báo động.
- Nguồn điện: 7.5-15VDC, 5mA.
- Dòng cảnh báo 80mA.
- Ngõ ra cảnh báo Rơle NO.
- Kích thước: 70x50x30 mm.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
- Sản xuất tại Trung Quốc.
- Bảo hành: 12 tháng.

ĐẦU DÒ BÁO VỠ KÍNH CÓ DÂY PARADOX BP-10
- Dùng cảm biến sóng âm.
- Kết nối có dây với các trung tâm báo động.
- Nguồn điện: 7.5-15VDC, 5mA.
- Dòng cảnh báo 80mA.
- Ngõ ra cảnh báo Rơle NO.
- Kích thước: 70x50x30 mm.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
- Sản xuất tại Trung Quốc.
- Bảo hành: 12 tháng.